Volám sa

Sidónia Kötelešová

Pochádzam z dedinky Podvysoká na Kysuciach a po vysokoškolskom štúdiu v Košiciach som sa presťahovala do Banskej Bystrice, kde v súčasnosti žijem so svojou rodinou. Po absolvovaní prvých troch ročníkov externého vysokoškolského štúdia aplikovanej informatiky v Banskej Bystrici sa venujem ďalšiemu vzdelávaniu v oblasti tvorby aktívnych webov, kde by som veľmi rada našla svoje budúce uplatnenie. Vo voľnom čase rada bicyklujem a chodím do prírody. Som milovník dobrej kávy a rada si vychutnám aj čítanie dobrej knihy.

Vzdelanie

Aplikovaná informatika (2014 - 2017) – bakalárske štúdium

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Geoprieskum (1995 - 2000) – inžinierske štúdium

Technická Univerzita v Košiciach

Pracovné skúsenosti

Vysokoškolský učiteľ (2013 - 2014)

Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica

Výskumný pracovník (1995 - 2000)

Geologický ústav SAV, Banská Bystrica

Grafik (2005 - 2006)

RegionPRESS, Zvolen

Odborný pracovník (2005 - 2006)

Geologický ústav SAV, Banská Bystrica

Grafik (2003 - 2004)

BB Žurnál, Banská Bystrica

Interný doktorand (2000-2002)

Geologický ústav SAV, Banská Bystrica

Schopnosti & zručnosti

Programovanie:

HTML, CSS (expert); JavaScript, PHP (mierne pokročilý); JavaSE, Python (pokročilý);

Ostatné zručnosti:

Bootstrap – základy; WordPress – mierne pokročilý; znalosť práce s databázovým systémom MySQL; používateľ IDE: SublimeText; PHPStorm; NetBeans; Eclipse; PyCharm;

Práca s počítačom - používateľ:

Office Software, Grafický a DTP softwér: Photoshop, CorelDraw, QuarkXPress (pokročilý)

Jazykové znalosti:

Anglický jazyk(úroveň B2)

Záľuby, koníčky:

turistika, cyklistika, sci-fi & fantasy literatúra